Monday, 3 October 2016

Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Mhe. Ummy A. Mwalimu (Mb.) akiongea na wanawake wajasiriamali, alipofanya ziara ya kushitukiza katika soko lililoko Stendi ya Kabwe Jijini Mbeya ili kufuatilia utekelezaji wa Halmashauri kutenga asilimia 5 ya mapato yake ya ndani kwa ajili ya Mfuko wa Maendeleo ya Wanawake. (30/9/2016)
Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Mhe. Ummy A. Mwalimu (Mb.) akikagua usafi wa eneo la soko la wanawake wajasiriamali, alipofanya ziara ya kushitukiza katika soko lililoko Stendi ya Kabwe Jijini Mbeya tarehe 30/9/2016
Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Mhe. Ummy A. Mwalimu (Mb.) akiongea na wanawake wajasiriamali, alipofanya ziara ya kushitukiza katika soko lililoko Stendi ya Kabwe Jijini Mbeya ili kufuatilia utekelezaji wa Halmashauri kutenga asilimia 5 ya mapato yake ya ndani kwa ajili ya Mfuko wa Maendeleo ya Wanawake. (30/9/2016)

Friday, 9 September 2016

 
TAMKO LA WAZIRI WA AFYA, MAENDELEO YA JAMII, JINSIA, WAZEE NA WATOTO MHE. UMMY MWALIMU (MB.) KUHUSU WATOTO WALIOMALIZA ELIMU YA MSINGI LILILOTOLEWA

Ndugu Wanahabari,
Nitumie fursa hii kupitia kwenu kuongea na watoto wa Tanzania, wazazi / walezi na jamii kwa ujumla katika kipindi hiki muhimu ambacho watoto wetu wamemaliza Elimu ya Msingi.  Kwa niaba yangu na kwa niaba ya Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania napenda kuchukua nafasi hii kuwapongeza watoto wote waliomaliza mtihani wa Taifa wa kuhitimu Elimu ya Msingi mwaka huu, Hongereni sana!. Ni jambo la ufahari kwetu sisi wote kama wazazi/ walezi na Taifa kwa ujumla kwani hii ni fursa adhimu kwa ustawi na maendeleo ya mtoto na ni moja ya njia ya kutimizwa kwa haki ya msingi ya mtoto ya kuendelezwa ambayo inamjengea mtoto msingi imara wa maisha yake ya baadae. Pongezi zangu nyingi kwa watoto wote wa kike na wa kiume walioweza kufikia hatua hii muhimu kwa maendeleo na ustawi wao.

Ndugu Wanahabari,
Takwimu zinaonyesha kuwa, wanafunzi 795,761 (wavulana 372,883 sawa na asilimia 46.86 na wasichana 422,878 sawa na asilimia 53.14) wamesajiliwa kufanya mtihani wa darasa la saba mwaka huu. Hivyo ningependa kutumia fursa hii kuwaasa watoto waliomaliza darasa la saba kutojihusisha na tabia au vitendo vyovyote vinavyo hatarisha afya, usalama na maendeleo yao, kama vile kujihusisha kwenye masuala ya ngono, matumizi ya madawa ya kulevya na vileo katika kipindi hiki cha kusubiri matokeo ya mitihani yao. Watoto wetu wa Kike na Kiume wajitambue, na wajue kuwa wao ni hazina ya pekee katika maendeleo ya nchi yetu. Kipindi hiki wakitumie vizuri kwa kuwa waadilifu, waaminifu, wenye bidii na kuzingatia kanuni za nidhamu na tabia njema huku wakijiandaa kwa ajili ya kuendelea na elimu ya Sekondari. Tukumbuke kuwa Serikali imekusudia kumpa kila mtoto nafasi ya kupata elimu ya Sekondari. Msingi tayari umeshawekwa na Rais wa Awamu ya tano, Mheshimiwa John Pombe Magufuli wa kutoa Elimu ya Sekondari bure. Hivyo tusingefurahi mmojawapo kati ya watoto hawa waliomaliza elimu ya msingi jana akaikosa nafasi hii kwa sababu zinazoweza kuzuilika. Nawaasa watoto wote kutumia kipindi hiki kwa kukataa kurubuniwa, kushawishiwa na kujiingiza katika mambo yenye kuhatarisha afya, usalama na maendeleo yao.

Ninawataka Wazazi wenzangu, Walezi na jamii kwa ujumla:-
(i)    Kutowaozesha watoto wote wa kike waliohitimu darasa la saba mwaka huu wakati wa kipindi hiki cha kusubiria matokeo yao, iwe ni kwa sababu yoyote ile au kwa lengo la kujipatia mali kwa njia ya mahari. Kila Mzazi/Mlezi anapaswa kutambua umuhimu wa mtoto wake kuendelea kielimu, na kukua kimwili na kiakili kabla ya kuingia katika ndoa. Ieleweke kuwa Elimu ya watoto wa kike ni moja ya njia bora za kupunguza umaskini katika mataifa yanayostawi. Kila mwaka wa elimu kwa mwanamke utaongeza mapato yake ya baadae kwa asilimia 15, ikilinganishwa na asilimia 11 kwa wanaume. Aidha, Kila mwaka wa mtoto wa kike kuwa shule humuepusha na maambukizi ya Virusi vya Ukimwi (VVU) mara 7. Pia, uzoefu unaonyesha kuwa, kila mwaka wa kuelimika humsaidia msichana kufanya maamuzi bora yake na ya familia yake. Benki ya Dunia ilibainisha ya kwamba kila mwaka wa elimu huzuia vifo 2 vya uzazi katika wanawake 1000 kila mwaka!. Kwa hiyo kumpa mtoto wa kike fursa ya elimu inamsaidia sio yeye tu kukua kiakili na kimwili lakini pia inamnusuru na ndoa na mimba za utotoni na kuchangia maendeleo yake, ya familia yake na jamii kwa ujumla. Ni vyema jamii hasa wazazi na walezi wafahamu kuwa ndoa kwa wasichana sio njia muafaka ya kutatua changamoto za kifedha za wazazi/walezi. Bali elimu ndio njia bora ya kutatua changamoto hizo.

(ii) Kuwalinda watoto wote wa kike na wa kiume waliohitimu darasa la saba mwaka huu dhidi ya vitendo vyote vya Ukatili, hasa kwa watoto wa kike kupewa mimba au kuwahusisha katika mahusiano ya kimapenzi. Kwa mujibu wa Sheria ya makosa ya kujamiiana ya mwaka 1998 ambayo imefanyiwa marekebisho na kuhuishwa kwenye Makosa ya Jinai (‘Penal Code Cap 16”)  inaelekeza kuwa ni kosa la jinai  kwa mtu yoyote kumlaghai mtoto wa chini ya miaka  18 kwa kumpa mimba au kufanya nae mapenzi.  Kifungu cha 130 (e) cha Sheria hii kinaeleza wazi kuwa “Ni kosa kwa mtu wa jinsia ya kiume kumbaka msichana au mwanamke; kwa ridhaa au bila ya ridhaa akiwa chini ya umri wa miaka kumi na nane”. Mtu yeyote atakayetenda kosa la kubaka atawajibika kwa adhabu ya kifungo cha maisha au kifungo kisichopungua miaka thelathini. Aidha, Sheria ya Mtoto Namba 21 ya mwaka 2009 Kifungu cha 83 kinaelekeza kuwa ni kosa kumuhusisha mtoto katika kazi, biashara au mahusiano yoyote yenye mlengo wa kingono iwe ni kwa malipo au bila malipo.

Mkono wa Serikali ni mrefu. Tutahakikisha tunawakamata na kuwafikisha Mahakamani wale wote watakao kwenda kinyume na sheria hizi.

Aidha, natoa Rai kwa wananchi wote kuendelea kutoa taarifa kwa mamlaka husika za Serikali za Mtaa, Kijiji, Kata, Wilaya na hata katika Madawati ya Jinsia na Watoto yaliyopo Polisi, pale watakapobaini mzazi au mlezi au taasisi anaenda kinyume na jitihada za serikali za kumuendeleza mtoto kielimu hasa katika kudhibiti ndoa za watoto waliomaliza Elimu ya Msingi hususan katika kipindi hiki cha kusubiri matokeo yao.

“Vunja ukimya toa taarifa kwa maendeleo ya watoto wetu”.

Nawatakia kila la kheri watoto wote wa Tanzania katika kipindi hiki cha kusubiri matokeo yao ya mtihani wa Elimu ya msingi.

Mungu Ibariki Tanzania, Mungu wabariki watoto wa Tanzania.


Imetolewa na

UMMY A. MWALIMU (MB)
WAZIRI WA AFYA, MAENDELEO YA JAMII, JINSIA,
WAZEE NA WATOTO
DODOMA

09/09/2016

Thursday, 18 August 2016

Tuesday, 2 August 2016

TAARIFA KWA UMMA
TUHUMA KUHUSU NGOs KUHAMASISHA VITENDO VYA USHOGA
Siku za hivi karibuni kumekuwepo na tuhuma za kuwepo kwa baadhi ya Mashirika Yasiyo ya Kiserikali (NGOs) yanayojihusisha na kuhamasisha vitendo vya ushoga nchini. Tunapenda kuujulisha umma kuwa NGOs zinasajiliwa kutekeleza majukumu yanayokubalika kisheria na kwamba vitendo vya kuhamasisha ushoga si majukumu halali yanayopaswa kutekelezwa na NGOs. Tunazitaka NGOs kutekeleza majukumu yaliyo ndani ya usajili wao na kuepuka vitendo vya uvunjifu wa sheria. Aidha, tunazidi kusisitiza kuwa vitendo vya ushoga havikubaliki nchini kwani ni kinyume na mila, desturi na sheria za nchi. Ofisi ya Msajili inaomba wadau na umma kwa ujumla kutoa taarifa zitakazowezesha kuthibitisha tuhuma tajwa ili hatua stahiki dhidi ya NGOs husika zichukuliwe. Taarifa zinaweza kutolewa kupitia namba zifuatazo: 022 2110714/0222123143/ 0754391942/0715391942.

         M.S.Katemba
MSAJILI WA NGOs
WIZARA YA AFYA, MAENDELEO YA JAMII, JINSIA, WAZEE NA WATOTO

01 Agosti, 2016

Friday, 8 July 2016TANGAZO KWA MASHIRIKA YASIYO YA KISERIKALI (NGOs)

Kwa kuzingatia Kanuni za Uchaguzi za Baraza la Taifa ya Mashirika Yasiyo ya Kiserikali , Tangazo la Serikali Na. 95/2016, Kamati Tendaji ya Baraza la Taifa la Mashirika Yasiyo ya Kiserikali inapenda kuyajulisha Mashirika Yasiyo ya Kiserikali kuwa kutakuwa na uchaguzi wa viongozi na wajumbe wa Baraza kutokana na Baraza la sasa kumaliza muda wake. Kwa tangazo hili wadau wa Mashirika Yasiyo ya Kiserikali yaliyosajiliwa wanatakiwa kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi huu utakaofanyika kama ifuatavyo:

1.   Ngazi ya Wilaya tarehe 11 Agosti, 2016.
2.   Ngazi ya Mkoa tarehe 17 Agosti, 2016.
3.   Ngazi ya Taifa tarehe 23 Agosti, 2016.

Maelekezo mengine kuhusu uchaguzi tajwa yatatolewa na wasimamizi wa uchaguzi wa ngazi husika.

Imetolewa kwa niaba ya Kamati Tendaji leo 8 Mwezi Julai, 2016.Ismail A. Suleiman
KATIBU MKUU

BARAZA LA TAIFA LA MASHIRIKA YASIYO YA KISERIKALI (NaCoNGO)

Tuesday, 28 June 2016

Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia Wazee na Watoto, Bibi Sihaba Nkinga akifungua Mkutano wa watumishi wa Wizara (hawapo pichani) walioshiriki kikao kazi cha watumishi wote katika ukumbi wa Uwanja wa Taifa, jijini Dar es salaam, ikiwa ni sehemu ya kuhitimisha Wiki ya Utumishi wa Umma katika Sekta ya Maendeleo ya Jamii. Kulia ni Mkurugenzi wa Utawala na Usimamizi wa Raslimaliwatu Erasmus T. Rugarabamu na kushoto ni Mwenyekiti wa TUGHE wa Tawi Edwin B. Mtembei. (Tarehe 24/6/2016). 
Sehemu ya watumishi wa Wizara ya Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, wakifuatilia kwa makini maelezo ya Viongozi wa Wizara ya Afya (hayapo pichani) wakati wa kipindi cha maswali na majibu kama sehemu ya kukuza democrasia na ushirikishaji wa wafanyakazi mahala pa kazi. Mkutano uliofanyika katika Ukumbi wa Uwanja wa Taifa, jijini Dar es salaam, ikiwa ni sehemu ya kuhitimisha Maadhimisho ya Wiki ya Utumishi wa Umma katika Sekta ya Maendeleo ya Jamii.(Tarehe 24/6/2016).

Wakurugenzi, Wakuu wa Vitengo na watumishi wa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia Wazee na Watoto, wakifuatilia kwa makini maelezo ya Katibu Mkuu wa Wizara, Bibi Sihaba Nkinga (hayupo pichani) wakati akitoa hotuba ya ufunguzi wa Mkutano wa Watumishi wa Wizara uliofanyika katika Ukumbi wa Uwanja wa Taifa, jijini Dar es salaam, ikiwa ni sehemu ya kuhitimisha Maadhimisho ya Wiki ya Utumishi wa Umma katika Sekta ya Maendeleo ya Jamii.(Tarehe 24/6/2016). 

Wednesday, 1 June 2016


Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii ,Jinsia ,Wazee na Watoto Bibi S.Nkinga akipokea vifaa vya Baraza la taifa  la Mashirika yasiyo yakiserikali kutoka kwa Kaimu mkurugenzi mkuu wa GEPF ,Dar es salaam Tarehe 1/6/2016
Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii ,Jinsia ,Wazee na Watoto Bibi S.Nkinga akipokea vifaa vya Baraza la taifa  la Mashirika yasiyo yakiserikali kutoka kwa Kaimu mkurugenzi mkuu wa GEPF ,Dar es salaam Tarehe 1/6/2016

Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii ,Jinsia ,Wazee na Watoto Bibi S.Nkinga akikabidhi vifaa vya Baraza la taifa  la Mashirika yasiyo yakiserikali kwa Bwana, Djax Diria ambae ni Mjumbe wa Bodi anae wakilisha Baraza la Taifa,Dar es salaam Tarehe 1/6/2016

Mwenyekiti wa Bodi  ya Uratibu wa Mashirika Yasiyo ya Kiserikali Bibi Rukia Masasi  akitoa shukrani mara baada ya kukabidhiwavifaa vya Baraza la taifa  la Mashirika yasiyo yakiserikali,Dar es salaam Tarehe 1/6/2016


Kutoka kulia Kaimu Mkurugenzi wa Mashirika yasiyo yakiserikali Bwana Baraka Leonard pamoja na Bwana Aloys Ntukamazina ambaye ni Meneja masoko wa  GEPF wakimsikiliza  Mwenyekiti wa Bodi  ya Uratibu wa Mashirika Yasiyo ya Kiserikali Bibi Rukia Masasi  akitoa shukrani mara baada ya kukabidhiwavifaa vya Baraza la taifa  la Mashirika yasiyo yakiserikali,Dar es salaam Tarehe 1/6/2016